Om kören

Umeå Studentkör startades år 1958 av ett par tandläkarstudenter. Idag består kören av ca 45 studenter från universitetets alla fakulteter. Studentkören är och har varit en viktig del av kulturlivet vid Umeå universitet. Vi sjunger på årligen återkommande arrangemang – årshögtid, promovering, professorsinstallation mm. Kören är dock inte bunden till universitetet, utan anlitas även till icke-universitets sjungningar, samt anordnar egna konserter som t ex den traditionella Julkonserten i december, vilken vanligtvis hålls i Ålidhemskyrkan.

Umeå Studentkör har hittills givit ut fyra CD-skivor. En StudentskivaWolcum Yole!Stilla sköna aftontimma samt nu senast Julsång, över vilka vi är väldigt stolta. Dessa kan du köpa här.

Varannan vår, försommar brukar kören göra en resa till något land i Europa (och/eller Norden). Under dessa resor ger vi ett par konserter med såväl svensk som inhemsk repertoar. På detta sätt fungerar kören som en inofficiell representant för Umeå och universitetet.