Hej!

Vi är Umeås Studentikosa kör med anor från 1958

Vilka är vi?

I varje universitetsstad med självaktning finns det åtminstone ett studentsångarsällskap. Speciellt i Sverige där det finns långa och stolta körtraditioner.

Kören hösten 2017

Fröet till Umeå Studentkör såddes långt innan den officiella invigningen av Umeå universitet, på restaurang Esplanad en aprilafton 1958. Dit hade en samling tandläkarkandidater begivit sig för en glad kväll under uppsluppna och ljudliga former. Vid ett bord intill satt körens förste dirigent, musikhandlare Åke Byström. Denna konstellation blev vägvisande för studentsångartraditionerna i Umeå. Formellt bildades Studentkören först i oktober 1960, till en början med traditionell manskörssättning.

Umeå Studentkör är i dag ett etablerat körnamn i Umeås kulturliv. Förutom att vara ett socialt såväl som musikaliskt livselixir för ett 50-tal sångbegivna studenter från olika fakulteter, så intar kören en nisch i det studentikosa Umeå. De välbesökta vår- och julkonserterna har med åren blivit ett välkänt inslag och en årligen återkommande tradition. Studentkören framträder också vid andra tillfällen som till exempel ”lussa på lassa”, Valborg, brännbollsturneringen, doktorspromotioner, invigningar och avslutningar, de senare ofta inom ramen för Umeå Universitets verksamhet.

Höjden av körens studentikosa ådra manifesteras under de nattliga serenaderna vår och höst. Då körens damer sjunger för herrarna respektive körens herrar sjunger för damerna samt utvalda celebriteter som utsätts för mer eller mindre lidelsefull stämsång.

Kopplingen till universitetet har alltid varit tydlig och lett till ett fruktbart utbyte genom åren. Kören fungerar också som inofficiell representant för Umeå och universitetet under körturnéer både inom Sverige och utomlands.