Vill du vara med?

Vill du sjunga i en av Umeås främsta körer?

Har du sjungit i kör tidigare?
Vill du ha ett roligare studentliv?

Vi har insjungningar i början av varje termin.
Nästa insjungning är i Januari.

Hur många vi tar in beror på hur många platser som är lediga.
Körvana, notläsning och bra gehör är ett plus.

För mer information om kören, insjungningen och för att boka en tid för denna, kontakta körens insjungningsansvarige:
insjungning@umeastudentkor.se